Hoşgeldiniz.

Sudan Bulaşan Hastalıklar hakkında bilgi, Su ile bulaşan hastalıklar nedir, Su yoluyla bulaşan hastalıklar Salmonella: Genellikle mide krampları ve diyare ile birlikte akut gastroenteritidisi içerirStyphi'nin

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Sudan Bulaşan Hastalıklar hakkında bilgi, Su ile bulaşan hastalıklar nedir, Su yoluyla bulaşan hastalıklar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Sudan Bulaşan Hastalıklar hakkında bilgi, Su ile bulaşan hastalıklar nedir, Su yoluyla bulaşan hastalıklar

  Salmonella: Genellikle mide krampları ve diyare ile birlikte akut gastroenteritidisi içerirStyphi'nin neden olduğu tifo en bilinen etkendir Styphi dışkı ve idrarla atılmaktadır Suda yaşaması değişken olup düşük sıcaklık ve bol besin koşulları uygun bir ortam oluşturur

  Shigella: Basilli dizanteri olarak da adlandırılmaktadır Etken dışkı ile atılmaktadır Çoğunlukla akut diyareye neden olur Shigelliasis sudan kaynaklanan salgınlara neden olmasına karşın tifo'dan daha az rastlanır

  Vibrio cholerae: Diyare, kusma, hızlı su kaybı, kan basıncının azalması, düşük vücut sıcaklığı ile karakterizedir Hastalık hasta kişilerin dışkıları ile yayılır Yüzeysel sularda bu bakterinin yaşama süresi 1 saatten 13 güne kadar değişmektedir Kolera salgınları genelde şebeke sularının kirlenmesiyle ortaya çıkar

  Enteropatojenik EColi: Atık sularda bol miktarda bulunan bu bakterinin patojenik türü diyareye neden olmaktadır

  Leptospira: Leptospirosis'e neden olan bu bakteri kan dolaşımına derideki sıyrıklardan veya mukozadan girmekte börek,karaciğer ve merkezi sinir sistemini etkileyen akut enfeksiyonlara neden olmaktadır Bu bakteri idrarla atılır Suda yaşama süresi bir kaç günden 3 haftaya kadar değişir

  Tularemia: Tularemia'ya Francisella tularensis ,pasteurella tularensis adı verilen bakteriler neden olmaktadır Leptospira'da olduğu gibi etken kan dolaşımına deri sıyrıkları ve mukozalar yoluyla girmekte; üşüme, ateş, lenf düğümlerinde şişme ve halsizlik gibi durumlarla ortaya çıkmaktadır Hastalık; dışkı, idrar ve hasta hayvan ölülerinin su kaynaklarını kirletmesi sonucu yayılmaktadır Bu mikroorganizmaların suda yaşama süreleri düşük sıcaklıklarda uzamaktadır

  Tüberküloz: Su ile tüberküloz yayılması pek yaygın değildir Tüberküloz basilinin suda yaşama süresi birkaç hafta olabilmekte düşük ısı yüksek organik besin derişimi elverişli koşullar oluşturmaktadır
  Viral patojenler

  Enfektif hepatitis: Sarılık olarak bilinen bu hastalık genellikle su ile yayılmakta ve diğer kirlilik etkenleri ile bir arada bulunmaktadır

  Polimyelitis : Çocuk felcinin kirli sularla da yayıldığı bildirilmektedir Temelde kişiden kişiye temasla bulaşmasına karşın kirli sularla da bulaşma bildirilmiştir

  Protozoal hastalıklar
  Bazı protozoa türleri normal olarak insan da dahil olmak üzere sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşamaktadırlar Bu protozoa türlerinin büyük bir kısmı insanlar için tamamen zararsız olup sağlıklı ve hasta insanların dışkılarında sürekli olarak bulunurlar Ancak bazı protozoa'lar patojendir

  Entameoba histolika: Amebiosis'e neden olan bu protozoon dışkı ile kistler halinde atıldığından suda uzun süre kalabilir Protozoa bağırsak çeperinde delik aşar ve bazı durumlarda bağırsakta çatlamaya neden olur

  Naegleria gruberi: Amibin patojen cinsi olan Ngruberi menenjit'e neden olmaktadır Patojen vücuda burundan girmekte, daha sonra beyine,omurilik sıvısına ve kan dolaşımına ulaşmaktadır Semptomlar su ile temas edildikten 4-7 gün sonra görülmeye başlar Ölüm genellikle semptomlar görüldükten 4-5 gün sonra şekillenir Hastalık kirli sularda yüzme ile geçer


  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.